Boekentrolleys

Boekentrolleys zijn themakoffers op wieltjes voor kleuters en de 1ste graad lager onderwijs. Ook voor de 2de en 3de graad zijn er enkele themakoffers beschikbaar. Geleverd en opgehaald op de school, zo kan je zonder zorgen aan de slag met boeken in de klas. 

Speciaal voor leerkrachten die lesgeven in Dilbeek heeft de bibliotheek boekentrolleys in de collectie. Dit zijn themakoffers op wieltjes die geleverd en opgehaald worden in alle Dilbeekse scholen. De meeste boekentrolleys zijn op maat van kinderen uit het kleuteronderwijs en de 1ste graad van het lager onderwijs, maar ook voor de hogere graden zijn er enkele thema's beschikbaar. De boekentrolleys kunnen uitgeleend worden volgens vaste uitleenperiodes (een 6-tal per schooljaar) en aangevraagd via een online formulier. 

De thema's

Voor de kleuterklassen en de klassen van de 1ste graad LO zijn er dit schooljaar volgende thema's: herfst & bos, sint & Kerst, lente & Pasen, gezonde voeding, beroepen, lichaam & zintuigen, dieren, grootouders, griezelen, 't Zuiden op wieltjes (mondiale vorming), O'Mundo (meertalige prentenboeken), rouw & dood, graven naar vroeger (erfgoed), de appel en de boom (familiekunde).

Volgende thema's zijn dit schooljaar (ook) beschikbaar voor de hogere graden van het lager onderwijs: 't Zuiden op wieltjes (mondiale vorming), WOI en O'Mundo.  

NIEUW in het aanbod zijn de boekentrolleys rond klimaatverandering voor zowel kleuter- als lagere onderwijs en veiligheid voor kleuters en de 1ste graad lager onderwijs.