Nederlands leren

Wil je Nederlands leren of geef je les Nederlands aan anderstaligen? Kom dan naar ons Taalpunt Nederlands in de bib.  Je vindt er woordenboeken, eenvoudige leesboeken, Nederlands gesproken films, spelletjes, luisterboeken, de krant,….