Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste zaken die je over je lidmaatschap bij de Wolfsput moet weten.

 • Lidgeld -18 jaar : gratis
 • Lidgeld +18 jaar : 5 euro per jaar
 • Lidgeld met een Participatiepas: 3 euro
 • Duplicaat bibliotheekpas : 3 euro
 • Kosten reservatie : 0,80 euro
 • Kosten IBL : 3 euro
 • Ontlening boeken, gezelschapspelen, luisterboeken, strips en informatieve dvd's : gratis
 • Ontlening dvd's, games en cd's : 0,50 euro per doosje (gratis met Participatiepas)
 • Boete : 0,10 euro per dag per materiaal
 • Uitleentermijn : 4 weken
 • Aantal materialen : 15 per bibliotheekpas

Hoe inschrijven?

Wie zich wil inschrijven in de bibliotheek, meldt zich met zijn identiteitskaart aan de balie. Na betaling van het jaarlijkse lidgeld krijg je een bibliotheekpas, waarmee je terechtkunt in alle afdelingen van De Wolfsput en de filialen. Tot 18 jaar is deze pas gratis. Vanaf 18 jaar kost het lidmaatschap voor 12 maanden €5. Je kan je kaart ook gebruiken in alle bibliotheken die aangesloten zijn bij het Vlaams-Brabantse bibliotheeksysteem, het PBS. Een overzicht van deze bibliotheken kan je terugvinden op bib.vlaamsbrabant.be.

Verhuis je? Laat het ons dan weten, dan passen we je gegevens aan.
 

Hoe leen je een werk?

Elke gebruiker mag 15 materialen (boeken, tijdschriften, gezelschapspelen, strips, cd's, games en/of dvd's) uitlenen. De uitleentermijn bedraagt voor alle exemplaren 4 weken. Boeken, tijdschriften, gezelschapspelen, strips en informatieve dvd's zijn gratis. Voor cd's, games en dvd's betaal je € 0,50 per exemplaar.
 

Wil je graag een werk verlengen?

Je kan materialen tot 2 keer verlengen op voorwaarde dat de inleverdatum niet overschreden werd en het werk niet gereserveerd werd door een andere lezer. Dit kan je doen op verschillende manieren: aan de balie, telefonisch, via e-mail of via internet. Daarvoor meld je je aan op Mijn bibliotheek om in te loggen.
 

Een boek reserveren

Je kan zowel uitgeleende als aanwezige werken reserveren. Dat kan aan de balie, telefonisch, via e-mail of je kunt het zelf doen via Mijn bibliotheek. Als je een e-mailadres opgeeft, krijg je een e-mail zodra het werk klaarstaat. Anders krijg je een verwittiging via de post. Een reservatie kost € 0,80. Je kan ook werken uit een andere bibliotheek aanvragen. Dat kost € 3.
 

Wat te doen bij laattijdig inleveren, schade of verlies?

Geleende werken breng je op tijd terug. Doe je dat niet, dan wordt een boete van € 0,10 per materiaal per dag aangerekend, vanaf de eerste dag dat de uitleentermijn verstreken is.

Ben je te laat, dan sturen wij (een) herinnering(en), die u wordt aangerekend. Voor de eerste, tweede en derde herinnering betaal je telkens de kost van de postzegel. Voor de vierde herinnering betaal je de kost van het aangetekend schrijven.

Werken die je beschadigt of verliest, moeten wij ook aanrekenen. Controleer daarom steeds voor je iets leent of wat je meeneemt intact en volledig is. Waarschuw bij problemen onmiddellijk het baliepersoneel.
 

Surfen op het net in de bib

Wie dat wil, kan gratis het internet raadplegen in de bibliotheek. Je kunt ook afdrukken, en dit voor € 0,10 (zwart-wit) of € 0,20 (kleur) per pagina A4. Printen op A3 kost € 0,20 (zwart-wit) of  € 0,40 (kleur). Oneigenlijk gebruik van het internet is verboden: het bibliotheekpersoneel kan op elk ogenblik het internetgebruik controleren.
 

Huisregels

De bibliotheek is geen tempel van stilte, maar een rustige studiesfeer is aangenaam voor alle gebruikers. Roken en eten is verboden. We vragen de aanwijzingen van het bibliotheekpersoneel steeds te volgen.

Een exemplaar van het volledige gebruikersreglement, zoals het is goedgekeurd door de gemeenteraad, kan je krijgen aan de balie.